Військове право · 12 Січня, 2024

Військово-лікарська комісія (ВЛК)

Що таке ВЛК:

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це військово-медичні установи, які створено для проведення військово-лікарської експертизи (медичного огляду, що включає в себе вивчення та оцінку стану здоров’я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, з винесенням письмового висновку (постанови).

 

Мета ВЛК:

 1. Прийняття рішень (постанов) щодо придатності або, навпаки, непридатності за станом здоров’я до військової служби військовослужбовців, призовників та військовозобов’язаних;
 2. Встановлення причинних зв’язків між пораненням, захворюванням та «участю у бойових діях»;
 3. Визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.
 4. В окремих випадках – огляд членів сімей військовослужбовців.

 

Види ВЛК:

 1. Центральна військово-лікарська комісія;
 2. Військово-лікарська комісія регіону;
 3. Військово лікарські комісії при РТЦК та СП (районні) та ОТЦК та СП (обласні).

 

Які висновки надає ВЛК:

 1. Придатний до військової служби;
 2. Непридатний до військової служби;
 3. Обмежено придатний до військової служби;
 4. Не придатний у мирний час, обмежено придатний до військової служби у воєнний час;
 5. Придатний або непридатний до військової служби за контрактом, за певною спеціальністю.

 

Постанови ВЛК щодо мобілізованих осіб:

 1. Придатний до військової служби;
 2. Тимчасово непридатний до військової служби (де вказується дата повторного огляду);
 3. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Які рішення надає ВЛК про встановлення зв’язку поранення з обставинами проходження військової служби:

 1. Поранення, захворювання, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби;
 2. Поранення, захворювання, пов’язане з проходженням військової служби;
 3. Поранення, захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

 

Ким надається направлення на ВЛК:

Направлення на проходження ВЛК надають прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

 

Порядок проходження ВЛК:

 1. Метод індивідуальної оцінки придатності особи до військової служби: врахування віку військовослужбовців, їх освіти, військового фаху, підготовки, досвіду, фактичної працездатності, спрямованості до подальшого проходження військової служби, думки командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану здоров’я;
 2. Медичний огляд військовослужбовців, які отримали захворювання, травми з метою визначення ступеня придатності до військової служби проводиться при визначеному лікарсько-експертному наслідку або результаті захворювання, травми;
 3. Визначений наслідок або результат захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва – це такий стан здоров’я, коли результати обстеження та лікування дають підстави ВЛК (ЛЛК) винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби.