Бізнес-право / Статті · 1 Лютого, 2024

Індивідуальна податкова консультація

Індивідуальна податкова консультація (ІПК) – це зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій роз’яснення, надане контролюючим органом платникові податків стосовно практичного використання окремих норм податкового і не тільки законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на орган контролю.

ІПК носить виключно індивідуальний характер, а це означає те, що скористатися ІПК може виключно платник податків, якому її надано.

ІПК діє з дня її надання і до моменту її зміни або скасування.

Отримання ІПК:

ІПК надається безоплатно платникові податків за його зверненням.

У зверненні потрібно зазначити:

• найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;

• код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися прийняти реєстраційний номер облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган контролю і мають відмітку в паспорті);

• пояснення, в чому саме полягає практична необхідність отримати податкову консультацію;

• підпис платника податків і дату підписання звернення.

Також ІПК можна отримати через Е-кабінет.

Платник податків може обрати форму ІПК: усну чи письмову.

Усна ІПК не звільняє від відповідальності за застосування податкового законодавства у спосіб, наведений у цій ІПК.

Строк надання ІПК складає 25 календарних днів, проте, він може бути подовжений на 10 днів.